NR Auksjon

Du må være innlogget for å kunne søke- og by på en pakke. Nå vises alle tilgjengelige auksjoner

Alle auksjoner

20.02.2018 02:49:11

BudfristRef.nr.Vare         Snitt KvantumFartøyRedskapLandings-
sted
Åpen
Reg.
Auksj.
type
Budpris
20.02.1810:00:00 4523801 Sei, sløyd u/hode
-1,2 kg, sekk 50kg
0,83 kg 11,091Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenÅpenLager
Nettauksjon
Sei, sløyd u/hode
-1,2 kg, sekk 25kg
0,98 kg 1,558Rypefjord
10:05:004523802 Sei, sløyd u/hode
2,3+ kg, sekk 50kg
2,89 kg 402Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenÅpenLager
Nettauksjon
Sei, sløyd u/hode
2,3+ kg, sekk 50kg
3,43 kg 74Rypefjord
10:10:004523803 Brosme, sløyd u/hode
samf., sekk 25kg
1,5 kg 422Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenÅpenLager
Nettauksjon
Kvitlange, sløyd u/hode
samf., sekk 50kg
52
Sei, sløyd u/hode
1,2-2,3 kg, sekk 50kg, b-kvalitet
38
10:15:004523804 Flekksteinbit, sløyd u/hode
samf., , blk 75kg
236Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenÅpenLager
Nettauksjon
Flekksteinbit, sløyd u/hode
samf.,sekk 50kg, ikke kinagodkjent
54Kongsfjord
Flekksteinbit, sløyd u/hode
samf., sekk 50kg
52Havtind
Flekksteinbit, sløyd u/hode
3,0+ kg, sekk 50kg
18
10:20:004523805 Kveite, sløyd m/hode
5,0+ kg, pl.box
19 stk 231RypefjordBunntrålTromsøterminalenÅpenLager
Nettauksjon
Kveite, sløyd u/hode
samf., sekk 25kg
3,27 kg 112
10:25:004523806 Uer, rund
samf., , sekk 25kg, anti.oks.beh.
2,0 kg 4,653Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenÅpenLager
Nettauksjon
Uer, rund
samf., sekk 25kg, anti.oks.beh.
3Rypefjord
10:30:004523807 Snabeluer, rund
samf., sekk 25kg, anti.oks.beh.
0,8 kg 49,062Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenÅpenLager
Nettauksjon
20.02.1813:00:00 4523701 Torsk, sløyd u/hode
-1,0 kg, sekk 50kg
0,81 kg 927Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4523702 Torsk, sløyd u/hode
1,0-2,5 kg, sekk 50kg
1,71 kg 73,429Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4523703 Torsk, sløyd u/hode
2,5-4,0 kg, sekk 50kg
3,06 kg 27,727Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
4,0-6,0 kg, sekk 50kg
4,79 kg 16,396
4523704 Torsk, sløyd u/hode
6,0+ kg, sekk 50kg
6,86 kg 5,083Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
8,0+ kg, blk 75kg
9,66 kg 3,132
4523705 Hyse, sløyd u/hode
0,8+ kg, sekk 50kg
1,32 kg 227,462Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4523706 Hyse, sløyd u/hode
-0,8 kg, sekk 50kg
0,69 kg 17,381Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4523707 Torsk, sløyd u/hode
1,0-2,5 kg, sekk 50kg, b-kvalitet
1,71 kg 1,015Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4523708 Torsk, sløyd u/hode
2,5-4,0 kg, sekk 50kg, b-kvalitet
3,06 kg 292Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
4,0-6,0 kg, sekk 50kg, b-kvalitet
4,79 kg 118
4523709 Hyse, sløyd u/hode
0,8+ kg, sekk 50kg, b-kvalitet
1,32 kg 8,962Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4523710 Hyse, sløyd u/hode
-0,8 kg, sekk 50kg, b-kvalitet
0,69 kg 1,386Gadus NjordBunntrålTromsøterminalenRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
20.02.1813:00:00 4524301 Torsk, sløyd u/hode
1,0-2,5 kg, sekk 25kg
3,215DoggiBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4524302 Torsk, sløyd u/hode
2,5-4,0 kg, sekk 50kg
14,195DoggiBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
4,0-6,0 kg, sekk 50kg
17,129
4524303 Torsk, sløyd u/hode
6,0+ kg, sekk 50kg
24,064DoggiBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
8,0+ kg, pl.box
4,092
4524304 Hyse, sløyd u/hode
0,8+ kg, sekk 25kg
1,321DoggiBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4524305 Hyse, sløyd u/hode
-0,8 kg, sekk 25kg
82DoggiBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
23.02.1814:00:00 4513201 Blåkveite, bukskåret
1,0-2,0 kg, sekk 25kg, m/spord
10Rolf AsbjørnAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon

(c) Norges Råfisklag - auksjon.rafisklaget.no