NR Auksjon

Du må være innlogget for å kunne søke- og by på en pakke. Nå vises alle tilgjengelige auksjoner

Alle auksjoner

29.05.2017 01:57:48

BudfristRef.nr.Vare         Snitt KvantumFartøyRedskapLandings-
sted
Åpen
Reg.
Auksj.
type
Budpris
23.05.1712:00:00 4093501 Reker, rund
201-220pcs, sekk 25kg
54,655HaltentrålReketrålTromsøterminalenÅpenLager
Manuell
23.05.1712:00:00 4093801 Reker, rund
221-230pcs, sekk 25kg
412,206Arctic SwanReketrålTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Manuell
Reker, rund
221-230pcs, sekk 25kg
639
29.05.1710:00:00 4095001 Sei, sløyd u/hode
2,3+ kg, sekk 50kg
3,03 kg 10,349HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsÅpenLager
Nettauksjon
10:05:004095002 Sei, sløyd u/hode
1,2-2,3 kg, sekk 25kg
1,63 kg 13,974HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsÅpenLager
Nettauksjon
10:10:004095003 Sei, sløyd u/hode
-1,2 kg, sekk 25kg
0,70 kg 35,947HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsÅpenLager
Nettauksjon
Sei, sløyd u/hode
-1,2 kg, sekk 25kg
0,71 kg 12,018
10:15:004095004 Kvitlange, sløyd u/hode
samf, sekk 50kg
142HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsÅpenLager
Nettauksjon
Brosme, sløyd u/hode
samf, sekk 25kg
55
10:20:004095005 Flekksteinbit, sløyd u/hode
samf, sekk 50kg
7,26 kg 1,005HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsÅpenLager
Nettauksjon
10:25:004095006 Uer, rund
samf, sekk 25kg, antioks. behandlet
2,714HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsÅpenLager
Nettauksjon
10:30:004095007 Snabeluer, rund
samf, sekk 25kg
1,089HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsÅpenLager
Nettauksjon
10:35:004095008 Lysing, sløyd u/hode
samf., sekk 75kg
68HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsÅpenLager
Nettauksjon
29.05.1713:00:00 4094901 Torsk, sløyd u/hode
6,0+ kg, sekk 75kg
7,75 kg 8,132HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4094902 Torsk, sløyd u/hode
2,5-4,0 kg, sekk 50kg
3,05 kg 26,026HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
4,0-6,0 kg, sekk 50kg
4,82 kg 18,476
4094903 Torsk, sløyd u/hode
1,0-2,5 kg, sekk 25kg
1,66 kg 52,851HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4094904 Torsk, sløyd u/hode
-1,0 kg, sekk 25kg
0,82 kg 15,710HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4094905 Hyse, sløyd u/hode
0,8+ kg, sekk 25kg
1,17 kg 9,163HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4094906 Hyse, sløyd u/hode
-0,8 kg, sekk 25kg
3,432HavtindBunntrålMelbu Fryselager AsRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
29.05.1714:00:00 4088501 Brosme, sløyd u/hode
1,0-2,0 kg, sekk 25kg
1,95 kg 83GrotleAutolineBåtsfjord SentralfryselagerÅpenLager
Nettauksjon
31.05.1714:00:00 4091501 Blåsteinbit, sløyd u/hode
samf., sekk 50kg
36LoranAutolineTromsøterminalenÅpenLager
Nettauksjon

(c) Norges Råfisklag - www.rafisklaget.no