NR Auksjon

Du må være innlogget for å kunne søke- og by på en pakke. Nå vises alle tilgjengelige auksjoner

Alle auksjoner

19.06.2018 06:39:05

BudfristRef.nr.Vare         Snitt KvantumFartøyRedskapLandings-
sted
Åpen
Reg.
Auksj.
type
Budpris
19.06.1809:30:00 4630601 Flekksteinbit, sløyd u/hode
3,0+ kg, sekk 50kg
6,37 kg 27,759FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
Flekksteinbit, sløyd u/hode
1,0-3,0 kg, sekk 25kg
2,60 kg 1,578
09:35:004630602 Gråsteinbit, sløyd u/hode
samf, sekk 25kg
306FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
09:40:004630603 Blåsteinbit, sløyd u/hode
samf, sekk 50kg
39,204FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
09:45:004630604 Brosme, sløyd u/hode
2,0+ kg, sekk 50kg
2,50 kg 4,866FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
09:50:004630605 Brosme, sløyd u/hode
1,0+ kg, sekk 25kg
1,50 kg 11,180FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
Brosme, sløyd u/hode
-1,0 kg, sekk 25kg
0,73 kg 1,981
09:55:004630606 Kvitlange, sløyd u/hode
4,0+ kg, sekk 50kg
5,40 kg 2,012FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
Kvitlange, sløyd u/hode
2,0+ kg, sekk 50kg
2,40 kg 3,411
Kvitlange, sløyd u/hode
0,7-2 kg, sekk 25kg
489
10:00:004630607 Sei, sløyd u/hode
2,3+ kg, sekk 50kg
309FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
Sei, sløyd u/hode
1,2-2,3 kg, sekk 25kg
1,40 kg 634
10:05:004630608 Uer, sløyd u/hode
1,0+ kg, sekk 25kg
2,10 kg 1,884FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
Uer, bukskåret
-1,0 kg, sekk 25kg
69
10:10:004630609 Kveite, sløyd u/hode
40-60 kg, pl.box
64FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
Kveite, sløyd u/hode
-20 kg, pl.box
30 stk 400
Kveite, sløyd u/hode
20-40 kg, pl.box
9 stk 301
10:15:004630610 Havmus, bukskåret
samf, sekk 25kg
462FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
10:20:004630611 Skjellbrosme, sløyd u/hode
samf, sekk 25kg
437FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
19.06.1810:25:00 4630201 Sei, sløyd u/hode
1,2-2,3 kg, sekk 50kg
1,62 kg 33,563BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerÅpenLager
Nettauksjon
Sei, sløyd u/hode
1,2-2,3 kg, sekk 25kg
1,67 kg 13,570Rypefjord
10:30:004630202 Sei, sløyd u/hode
2,3+ kg, sekk 50kg
2,71 kg 6,104BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerÅpenLager
Nettauksjon
Sei, sløyd u/hode
2,3+ kg, sekk 50kg
3,28 kg 3,994Rypefjord
Sei, sløyd u/hode
4,0+ kg, sekk 50kg
5,07 kg 131
10:35:004630203 Sei, sløyd u/hode
-1,2 kg, sekk 50kg
0,94 kg 10,531BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerÅpenLager
Nettauksjon
Sei, sløyd u/hode
-1,2 kg, sekk 25kg
0,99 kg 3,675Rypefjord
10:40:004630204 Flekksteinbit, sløyd u/hode
samf., sekk 50kg
4,7 kg 3,117RypefjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerÅpenLager
Nettauksjon
Flekksteinbit, sløyd u/hode
samf., sekk 50kg
4,56 kg 1,084Båtsfjord
Gråsteinbit, sløyd u/hode
samf., sekk 25kg
52
10:45:004630205 Kveite, sløyd m/hode
-20 kg, pl.box
4 stk 52RypefjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerÅpenLager
Nettauksjon
Kveite, sløyd m/hode
7,0+ kg, pl.box
6 stk 50
Kveite, sløyd u/hode
samf., sekk 25kg
32
Kveite, sløyd u/hode
samf., sekk 25kg
12
19.06.1812:30:00 4630801 Torsk, sløyd u/hode
7,0+ kg, pl.box
11,06 kg 16,359FrøyanesAutolineTroms Fryseterminal AsÅpenLager
Nettauksjon
19.06.1813:00:00 4629701 Torsk, sløyd u/hode
-1,0 kg, sekk 25kg
0,73 kg 38,478RypefjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
-1,0 kg, sekk 50kg
0,73 kg 713
4629702 Torsk, sløyd u/hode
1,0-2,5 kg, sekk 25kg
1,49 kg 33,394RypefjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4629703 Torsk, sløyd u/hode
2,5-4,0 kg, sekk 50kg
3,02 kg 6,770RypefjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
4,0-6,0 kg, sekk 50kg
4,72 kg 1,254
4629704 Torsk, sløyd u/hode
6,0+ kg, sekk 50kg
7,56 kg 1,472RypefjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
8,0+ kg, pl.box
10,87 kg 348
4629705 Hyse, sløyd u/hode
0,8+ kg, sekk 25kg
1,37 kg 5,350RypefjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4629706 Hyse, sløyd u/hode
-0,8 kg, sekk 25kg
0,61 kg 5,329RypefjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
19.06.1813:00:00 4630001 Torsk, sløyd u/hode
samf., sluh, fersk, ca.kvantum
2,00 kg 85,000RypefjordBunntrålLerøy Norway Seafood As Avd RypefjordRegionalKjøl - Lev.forplikt
Manuell
19.06.1813:00:00 4631301 Torsk, sløyd u/hode
-1,0 kg, sekk 50kg
0,83 kg 3,136BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4631302 Torsk, sløyd u/hode
1,0-2,5 kg, sekk 50kg
1,68 kg 23,022BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4631303 Torsk, sløyd u/hode
2,5-4,0 kg, sekk 50kg
2,92 kg 9,992BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
4,0-6,0 kg, sekk 50kg
4,66 kg 3,184
4631304 Torsk, sløyd u/hode
6,0+ kg, sekk 50kg
6,77 kg 1,535BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
Torsk, sløyd u/hode
8,0+ kg, pl.box
9,82 kg 403
Torsk, sløyd u/hode
8,0+ kg, sekk 50kg
9,34 kg 115
4631305 Hyse, sløyd u/hode
0,8+ kg, sekk 50kg
1,26 kg 1,350BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell
4631306 Hyse, sløyd u/hode
-0,8 kg, sekk 25kg
0,66 kg 502BåtsfjordBunntrålBåtsfjord SentralfryselagerRegionalLager - Lev.forplikt
Manuell

(c) Norges Råfisklag - auksjon.rafisklaget.no